MUSEU

L’antiga Farmàcia Codina de Caldes de Montbui, oberta l’any 1911, convertida en Museu

Mobiliari modernista, pots de porcellana amb plantes medicinals, recipients i balances de precisió de fa almenys un segle. Es tracta de l’antiga farmàcia Codina de Caldes de Montbui, que es va obrir l’any 1911. 

Història

Passat, Present i Futur

ELS INICIS DE LA FARMACIA

Any 1810. Salvador Broquetas, farmacèutic, compra un local al carrer Forn de Caldes de Montbui i obre una farmàcia. Uns anys després. li traspassa la titularitat al seu nebot. Narcís Nogués i Broquetas, qui la regenta fins l’any 1831.

Posteriorment Felip Ribó i Sagrista adquireix la farmàcia per 300 lliures: botiga i 100 pochs objectes adjacents i algun trasto de casa, que consisteix en un catre amb son matalàs, així com un escriptori i un armari de no­guera i 6 cadires

En Felip Ribó es casa amb Maria Palaudaries i Broquetas, amb qui tenen tres fills. El tercer, Rafel Ribó i Palaudaries (1835-1908), llicenciat en filosofia i en farmàcia, serà qui recollirà el testimoni i el transportarà fins a principis del segle XX.

COMENÇA LA NISSAGA DELS SALVADORS CODINA

És la seva filia Maria de Covadonga, l’encarregada de continuar la tradició farmacèutica de la família casant-se amb en Salvador Codina i Duran.

Estudia farmàcia a Barcelona i a Santiago i l’any 1911 hereta la farmàcia d’en Ribó, ja aleshores situada a l’actual carrer Forn, 7. És en Salvador Codina Duran qui dona l’impuls innovador que la farmàcia necessita. La fa fer nova, d’estil modernista. Serà aquesta, la farmàcia operativa fins a finals del segle XX, i a dia d’avui encara es conserva, restaurada, al costat de l’actual.

També funda el primer laboratori d’anàlisis (de sang, orina, llet i aigua) i inicia la preparació deis populars iogurts, kephirs i selecció de ferments làctics.

Un altre Salvador Codina, aquest Ribó de segon cognom, és, jun­tament amb el seu pare, el res­ponsable de tirar la farmàcia en­davant durant els primers anys de la dictadura franquista fins la seva mort el 1983.

En Salvador Codina Ribó fou especialista en anàlisis clíniques i bacteriologia, Inspector Farmacèutic Municipal i vocal del col·lectiu des de 1972 a 1978 al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Casat amb Teresa Casabayó Torras, tingueren quatre fills, i és el primer de tots ells qui repeteix nom i repetirà professió.

El 5 de gener de 1943 neix en Salvador Codina Casabayó.

Estudia Farmàcia i Medicina fent l’especialització d’anàlisis clíniques.

Començarà exercint de metge, tot i que després de la mort del seu pare decideix fer-se càrrec de la farmàcia i el laboratori. L’any 1996 es decideix fer una farmàcia totalment nova aprofitant un local annex a l’anterior farmàcia antiga. Així, aquesta passà a constituir l’objecte de l’actual Museu després d’ésser restaurada totalment amb el suport econòmic principalment de Teresa Casabayó Torras, vídua de Salvador Codina Ribó, seguint la voluntat i els designis d’aquest, al respecte.

En la nova farmàcia s’intenta barrejar l’estètica tradicional, marcada per uns arcs que fonamenten l’estructura de tot l’edifici, i les estructures de nova generació i es procura deixar a punt el nou local per les necessitats dels temps que vindran …

Uns quants anys abans, En Salvador es casa amb l’Elena Sampera Magrans i tindran tres fills: l’Elena, la Mar i el quart Salvador de la nissaga.

En Salvador Codina Sampera, també farmacèutic, es fa càrrec conjuntament amb el seu pare d’unes altres obres d’ampliació de la farmàcia canviada el 1996 i restauren la primera farmàcia i l’obren al públic convertint-la en l’actual Museu.

El pare malauradament mor el 2013 i el fill, sis anys més tard, decideix traspassar la farmàcia per dedicar-se a altres disciplines dins l’àmbit de la salut: l’osteopatia i l’homeopatia.

Moltes gràcies!
Salvador Codina Sampera

Vídeos

Salvador Codina

Els iogurts de cal Codina. 
Salvador Codina Casabayó i Santiago Pielias ho expliquen.

Galeria de Fotos

La Farmàcia Modernista Codina de Caldes de Montbui convertida en Museu


Visita'ns a Caldes de Montbui!